zničený český obchod v Karlových Varech-září 1938 (Miloslav John, září 1938)

1918-1938

1939-1945

1945-1948

prameny

odkazy

kniha hostů

úvod

e-mail

PRAMENY


Smrt v celním pásmu, Jindřich Marek, Svět křídel, první vydání, 2000

Financem na Podkarpatské Rusy, Josef Nevyhoštěný, Codyprint, první vydání, 2002

Stůj! Finanční stráž! Ota Holub, Naše vojsko, 1987

Září 1938-Možnosti obrany Československa, Miloslav John, Bonus A, první vydání, 1997

Odsun Němců z Československa 1945-1947, Tomáš Staněk, Československé akademie věd+Naše vojsko, první vydání, 1991

Mnichov v dokumentech, Státní nakladatelství politické literatury, první vydání, 1958

Druhá světová válka I.díl-Blížící se bouře, Winston S.Churchill, Lidové noviny, 1992

"Benešovy dekrety"-zaměrně živený spor, Přísně tajné! Literatura faktu, Pražská vydavatelská společnost, 3/2002
Přísně tajné! Literatura faktu, Pražská vydavatelská společnost, 4/2002

Cestopis Podkarpatská Rus 2000(http://mhc.webz.cz/mhcicestopis-stránky nejsou v současnosti v provozu)

Kdo byl kdo v našich dějinách, Milan Churaň a kolektiv, Libri, druhé rozšířené vydání, 1999

Ottův slovník naučný, 1895Vojenství kvalitně

Ministerstvo vnitra České republiky

guns info-server o zbraních

Britské listy

www.cz-pes.cz

www.czz.cz/cesty/index.htm

www.novekralicko.cz

www.militaria.cz

LeMO: Lebendiges virtuelles Museum Online

www.senat.cz
JAVAscript library Tatoušek