stálá překážka na hraniční komunikaci nutila automobily ke snížení rychlosti (M.John, Září 1938)

1918-1938

1939-1945

1945-1948

prameny

odkazy

kniha hostů

úvod

e-mail

ODKAZYvojenstvi.kvalitne.cz -čs.armáda od roku 1918 až po současnost+čs.opevnění

ostraha čs.hranic -ostraha hranic Československa po druhé světové válce

www.clomedal.wz.cz -celnická historie se zaměřením na medaile, odznaky a insignie

čeští Němci -stránky zabývající se sedmiset let trvajícím vztahem Čechů a Němců

rok 1938 -velké množství informací o důležitých událostech roku 1938

Benešovy dekrety -problematika Benešových dekretů

2.světová válka -postupně doplňované stránky o 2.světové válce

www.sudeten.de -Offizielle Webseite der Sudetendeutschen Landsmannschaft

www.militaria.cz -internetový občasníkElán -web mého spolužáka o skupině ELÁN

Skoda440 -stránky Davida Nešpora o škodovkách z 50. a 60. let